Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro pēc 2016.gada 30.jūnija
DALĪBNIEKU REĢISTRA NODALĪJUMS
Vai zinājāt, ka neētisku un reizēm arī pretlikumīgu uzņēmuma pārņemšanu sauc par reiderismu? Diemžēl reiderisms ir realitāte arī Latvijā, tāpēc, lai to ierobežotu un aizstāvētu Latvijas uzņēmēju tiesības, tika pieņemti Komerclikuma grozījumi, kas stājās spēkā 2013.gada 1.jūlijā. Šie grozījumi paredz izmaiņas arī dalībnieku reģistrā – turpmāk visām SIA Uzņēmumu reģistrā būs jāiesniedz dalībnieku reģistra nodalījums. 2015.gada 4.jūnijā spēkā stājās Komerclikuma grozījumi, kas paredz SIA šo procesu atvieglot.

Līdz 2015.gada 30.jūnijam pirmais dalībnieku reģistra nodalījums Uzņēmumu reģistrā bija jāiesniedz visām divu un vairāku dalībnieku SIA, kas reģistrētas līdz 2013.gada 30.jūnijam. Šis termiņš nav saistošs SIA, kurās ir viens dalībnieks – šīs kapitālsabiedrības dalībnieku reģistra nodalījumu iesniedz vienlaikus ar citām izmaiņām, kas skar daļu pāreju vai izmaiņas pamatkapitālā.

Kas ir dalībnieku reģistra nodalījums?
Nodalījums ir dokuments, kuru veido vienā reizē izdarīto ierakstu kopums, kas atspoguļo pilnu aktuālo dalībnieku sastāvu, savukārt dalībnieku reģistrs ir šo dokumentu kopums. Dalībnieku reģistrs tiek papildināts ar jaunu nodalījumu ik reizi, kad ir notikušas izmaiņas dalībnieku sastāvā, piemēram, daļas tikušas atsavinātas, palielināts/ samazināts pamatkapitāls, mainījušās ziņas par dalībniekiem.
Kādi dokumenti jāiesniedz?
 1. Aizpildīts dalībnieku reģistra nodalījums, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu apliecina notariāli;
 2. Pieteikums izmaiņām dalībnieku reģistrā – 18.veidlapa;
 3. Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu.
„!” Dalībnieku reģistra nodalījumu Uzņēmumu reģistrā iesniedz tikai SIA, savukārt pamatkapitāla pārreģistrāciju eiro jāveic gan SIA, gan AS!

Vairāk par dokumentu sagatavošanu aicinām skatīties ŠEIT!

Kā pieteikt izmaiņas?
Lai pieteiktu izmaiņas, izvēlieties sev ērtāko veidu:
 1. Kādā no deviņām Uzņēmumu reģistra reģionālajām nodaļām
 2. Sūtot dokumentus ar pasta starpniecību
 3. Sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz Uzņēmumu reģistra e-pastu info@ur.gov.lv
„!” Sakārto papīrus elektroniski KUR un KAD pašam ērtāk! Drošam elektroniskajam parakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas veidoti un parakstīti papīra formā. Uzzini vairāk www.eparaksts.lv.
 
PAMATKAPITĀLA PĀRREĢISTRĀCIJA EIRO
Komerclikuma grozījumi no 2014.gada 1.janvāra, kad Latvija kļuva par eirozonas dalībvalsti, nosaka, ka visas reģistrā ierakstītās summas latos ir jāaizstāj ar summām eiro, un SIA un AS līdz 2016.gada 30.jūnijam bija jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija eiro.

Līdz 2016.gada 30.jūnijam SIA un AS bija jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro – šī prasība paliek saistoša visiem uzņēmumiem. Ja līdz noteiktajam termiņam pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro netika veikta, Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārrēķinās komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu uz eiro. Vienlaikus automātiskā pamatkapitāla pārrēķināšana no latiem uz eiro, kuru veiks Uzņēmumu reģistrs nav uzskatāma par denomināciju, tā ir matemātiska darbība kapitālsabiedrību pamatkapitāla pārvēršanai no latiem uz eiro. Denomināciju, grozot sabiedrības dokumentos noteikto pamatkapitālu no latiem uz eiro, ir tiesīga veikt tikai pati sabiedrība. Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārrēķinās komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu eiro, tādejādi grozot komercreģistra ierakstus par sabiedrību pamatkapitālu. Pamatkapitāls Uzņēmumu reģistra veiktā pārrēķina rezultātā tiks izteikts veselos eiro, ievērojot latu apmaiņas kursu pret eiro, taču daļas nominālvērtība un katram dalībniekam piederošo daļu skaits, kā arī citas darbības, kas jāveic, denominējot pamatkapitālu, kuras pieļaujams veikt tikai pašai sabiedrībai, no Uzņēmumu reģistra puses netiks veiktas. Kapitālsabiedrībām, kurām Uzņēmumu reģistrs ir veicis pamatkapitāla pārrēķinu, piesakot Uzņēmumu reģistrā denomināciju, ir tiesības grozīt komercreģistra iestādes automātiskā pārrēķina rezultātā noteikto summu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto. Reģistrējot sabiedrības pieteiktās, ar denomināciju saistītās izmaiņas, tiks grozīts ieraksts par pamatkapitālu no Uzņēmumu reģistra automātiski pārrēķinātā uz sabiedrības denominācijas ceļā noteikto.

Ja kapitālsabiedrības nav iesniegušas pieteikumu denominācijas veikšanai līdz 2016.gada 30.jūnijam, tām ir pienākums, vēlāk piesakot jebkuras izmaiņas komercreģistra ierakstos vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas lietai), vienlaikus veikt arī denomināciju. Ja tas netiks izdarīts, nevarēs tikt reģistrētas arī citas pieteiktās izmaiņas. Jānorāda, ka pēc 2016.gada 30.jūnija denomināciju vairs nevar veikt, izmantojot Komerclikumā noteiktos atvieglojumus (lēmuma pieņemšana ar vienkāršu balsu vairākumu, atbrīvojums no valsts nodevas un maksas par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, atbrīvojums no parakstu notariālas apliecināšanas pienākuma).
Kādi dokumenti jāiesniedz?
 1. Dalībnieku sapulces protokola izraksts ar attiecīgo lēmumu;
 2. Pilna statūtu teksta jaunā redakcija (iesniedz 1 eksemplārā);
 3. Statūtu grozījumu teksts (iesniedz 1 eksemplārā);
 4. Aizpildīts dalībnieku reģistra nodalījums, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu apliecina notariāli, ja iepriekš nav iesniegts dalībnieku reģistra nodalījums ar apliecinātiem parakstiem – iesniedz tikai SIA;
 5. Pieteikums izmaiņām dalībnieku reģistrā – 18.veidlapa.

Vairāk par dokumentu sagatavošanu aicinām skatīties ŠEIT!

Kā pieteikt izmaiņas?
Lai pieteiktu izmaiņas, izvēlieties sev ērtāko veidu:
 1. Kādā no deviņām Uzņēmumu reģistra reģionālajām nodaļām
 2. Sūtot dokumentus ar pasta starpniecību
 3. Sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz Uzņēmumu reģistra e-pastu info@ur.gov.lv

„!” Sakārto papīrus elektroniski KUR un KAD pašam ērtāk! Drošam elektroniskajam parakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas veidoti un parakstīti papīra formā. Uzzini vairāk www.eparaksts.lv.
© Uzņēmumu reģistrs, 2017