UZŅĒMĒJ, SAKĀRTO PAPĪRUS!

Pamatkapitāla pārreģistrācija uz euro

Pamatkapitāla pārreģistrācija uz euro - jāveic līdz 2016.gada 30.jūnijam

Kopš 2014.gada 1.janvāra Latvija ir eirozonas valsts. Šajā datumā spēkā stājās arī Komerclikuma grozījumi, kas nosaka, ka visas reģistrā ierakstītās summas latos ir jāaizstāj ar summām euro, līdz ar to SIA un AS līdz 2016.gada 30.jūnijam ir jāveic pamatkapitāla denominācija euro.

Ja līdz noteiktajam termiņam pamatkapitāla pārreģistrācija uz euro netiks veikta, Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārrēķinās komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu uz euro, tomēr tas nenozīmē, ka uzņēmums tiek atbrīvots no prasību izpildes – dokumenti būs jāiesniedz visām kapitālsabiedrībām.

Ņemiet vērā, ka pēc 2016.gada 30.jūnija denomināciju vairs nevarēs veikt, izmantojot Komerclikumā noteiktos atvieglojumus.

Atpakaļ

Iesniedzamie dokumenti

1. Dalībnieku (akcionāru) sapulces protokols vai protokola izraksts ar attiecīgo lēmumu

2. Pilna statūtu teksta jaunā redakcija (1 eksemplārā)

3. Statūtu grozījumu teksts (1 eksemplārā)

4. Tikai SIA: Aizpildīts dalībnieku reģistra nodalījums, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai arī parakstu APLIECINA notariāli vai pie Uzņēmumu reģistra amatpersonas, ja iepriekš nav iesniegts dalībnieku reģistra nodalījums ar apliecinātiem parakstiem

5. Pieteikums – 18 veidlapa

!

Iesniedzamo dokumentu un veidlapu paraugi pieejami arī www.sakartopapirus.gov.lv un Uzņēmumu reģistra mājas lapā, sadaļā Dokumentu paraugi
Atpakaļ

Izmaiņu pieteikšana

Lai pieteiktu izmaiņas, izvēlieties sev ērtāko veidu:

  1. Kādā no deviņām Uzņēmumu reģistra reģionālajām nodaļām (atbilstoši teritoriālai piekritībai)
  2. Sūtot dokumentus ar pasta starpniecību (atbilstoši teritoriālai piekritībai)
  3. Portālā www.latvija.lv
  4. Sūtot uz Uzņēmumu reģistra e-pastu info@ur.gov.lv
Atpakaļ

Pamatkapitāla pārreģistrācija uz euro - jāveic līdz 2016.gada 30.jūnijam

Iesniedzamie dokumenti

Izmaiņu pieteikšana

Atbalsts dokumentu sagatavošanai